24. јул. 2020

Квалитетно предшколско васпитање и образовање за све

У току је реализација Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја који за циљ има унапређивање доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за сву децу.

Кроз пројекат, подршку ће добити деца предшколског узраста и њихове породице, а нарочито деца из социјално и економски угрожених друштвених група. Добити од пројекта имаће и предшколске установе, локалне заједнице, здравствене службе, центри за социјални рад и други.

Изградња вртића, финансирање пројеката локалних заједница, стручно усавршавање васпитача, унапређивање васпитне праксе код родитеља неки су од најважнијих елемената пројекта. Ту су и пројектне активности у оквиру програма грантова: адаптација просторија, набавка минибусева, програми за укључивање ромске деце и многе друге активности које се спроводе у циљу већег обухвата и инклузивности предшколског васпитања и образовања.