4. септембар. 2020

Обуке за нове Основе програма

У оквиру поткомпоненте 2.1 Подршка имплементацији Основа програма, пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, настављено је са обуком васпитача, стручних сарадника и директора предшколских установа.

Након укидања ванредног стања, када је епидемиолошка ситуација то дозволила, а после анкетирања предшколских установа,  током јуна реализована је обука за 21 групу  учесника (630 практичара) из 6 ПУ.

За преосталих 16 предшколских установа, обука за примену нових Основа програма је одложена и биће реализована (зависно од епидемиолошке ситуације) – уживо (уз поштовање свих епидемиолошким мера), или онлајн.

У контакту са ПУ и локалним заводима за јавно здравље, а у односу на епидемиолошку ситуацију, расположивост простора који испуњавају прописане мере заштите, за преосталих 17 предшколских установа планиран је и организован наставак обука за имплементацију нових Основа програма, на следећи начин:    

– реализације обука уживо – од 12. 9. 2020. године за запослене у предшколским установама из: Ужица, Косјерића, Суботице, Кикинде, Чукарице, Старог града, Раковице, Јагодине, Шапца, Богатића, Зајечара и Чајетина;

– реализација обука онлајн – од 21. 09. 2020. године за запослене у предшколским установама из: Крушевца, Врања, Лесковца, Власотинца, Старог града;

– реализација онлајн  обуке везане за документовање за 5 предшколских установа које су обуку за имплементацију нових Основа програма завршиле у јуну (Пожаревац, Младеновац, Вршац, Сомбор и Параћин), биће у периоду од 10. до 16. 09. 2020. године.