19. октобар. 2020

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПУ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

У Општини Владичин Хан је у току реализација пројекта „Јачање капацитета Предшколске установе „Пчелица“ у Владичином Хану за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група“. 

Реализација пројекта има за циљ унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група, остваривање једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група, обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција као и јачање капацитета институција и организација на територији Општине Владичин Хан за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група. 

У склопу реализације пројекта спроводе се Кратки диверсификовани програми за децу која нису укључена у предшколски програм, где се организују се радионице за децу из осетљивих група која не похађају вртић узраста од 3-5,5 година.

PENTACON DIGITAL CAMERA

Ова активност представља припрему и мотивисање родитеља да њихова деца што пре крену у предшколски програм. Спроводи се кроз разне поучне и креативне активности ради привикавања деце и њихових родитеља за учешће у предшколском програму и ради разбијања предрасуда који према вртићу имају родитељи из маргинализованих група а посебно из редова ромске популације која је високо заступљена у укупној популацији на територији Општине Владичин Хан. Деца – корисници ове активности су подељени у три групе, свака група по 20 деце. Две групе реализују програм у објекту вртића у Владичином Хану, од којих ће једна група наставити реализацију програма у новом објекту вртића чије се отврање ускоро очекује, а за чије опремање су обезбеђена средстава из буџета пројекта односно из средстава додељеног Гранта у оквиру пројекта ЕЦЕЦ посредством Владе Републике Србије средствима зајма Светске банке.  Трећа група своје активности спроводи у одељењу вртића у селу Лепеница, шест километара од Владичиног Хана, мултиетничкој средини са високом заступљеношћу Ромске популације.

Такође, у склопу реализације Пројекта се спроводе Радионице за родитеље. Ове радионице имају за циљ оснаживање и охрабривање родитеља и породица деце узраста за вртић која нису укључена у предшколски систем за уписивање своје деце у предшколски програм – помоћ у решавању дилема које постоје у породици и између родитеља, указивање на предности за развој и социјализацију деце и слободно време које родитељи могу искористити за проналажење посла а пре свега мајке; помоћ у остваривању права на упис – помоћ у прикупљању документације; помоћ у разбијању предрасуда и стереотипа, за укључивање у редован друштвени живот и отклањање препрека које утичу на одзив родитеља за укључивање деце у предшколске установе, али и предрасуда и негативног става осталих родитеља према деци из осетљивих група, односно неприхватања, као једног од фактора због ког родитељи вртиће не доживљавају као прихватајућу и безбедну средину за њихову децу. И ова активност се реализује кроз три групе од по 20 корисника, од којих су две у Владичином Хану, а једна у селу Лепеница.

PENTACON DIGITAL CAMERA

Досадашњи резултати показују велики значај реализације ових активности као и целог Пројекта, јер су допринеле повећању интересовања за упис деце у предшколски програм чак и у срединама које традиционално своју децу врло ретко уписују у вртиће. Томе сведочи и све дужа листа чекања, на коју чак и тренутна епидемија корона вируса није значајно утицала.

Пројекат „Јачање капацитета Предшколске установе „Пчелица“ у Владичином Хану за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група “ реализује Општина Владичин Хан у склопу реализације пројекта: Инклузивно предшколске васпитање и образовање – ЕЦЕЦ који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Подршка спровођењу овог Пројекта обезбеђена је из средстава Гранта додељеног у оквиру пројекта ЕЦЕЦ посредством Владе Републике Србије а из средстава зајма Светске банке.