27. новембар. 2020

ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА ЗА ОБУКУ ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА- ОБУКА НА ДАЉИНУ УЗ ПОМОЋ ВЕБ 2 АЛАТА

У оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања (ЕСЕС),  19. и 20. 11. 2020. године реализован је тренинг тренера за обуку на даљину директора предшколских установа за полагање испита за лиценцу.

Програм обуке за директоре предшколских установа који су у процесу припреме за полагање испита за лиценцу развио је тим ЦИП – Центра за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и тимом УНИЦЕФ-а.  

Садржаји непосредне обуке прилагођени су за рад на даљину уз помоћ Веб 2 алата (за састанке, конференције: зоом, скајп, МТ…) и представљају саставни  део целокупне обуке за директоре предшколских установа, која обухвата и обавезну (немодерирану) обуку на даљину (на платформи ЗУОВ Еду за спровођење програма од јавног интереса https://obuke.zuov.gov.rs/).

Тренинг је реализован на даљину, током два дана у укупном трајању од 7 сати, уз коришћење flipped learning приступа (концепт који предвиђа измену у организовању процеса учења у циљу побољшања квалитета обуке уз примену савремене технологије). Учесници су Приручник за тренере, као и све материјале добили пре обуке, а време на обуци коришћено је за практична питања везана за обуку директора на даљину, дилеме, потребе за подршком, провежбавања и сл.

Обука је протекла у веома подстицајној радној атмосфери, сталној размени између учесника и водитеља што је све допринело унапређивању дигиталних компетенција свих учесника.

19 УЧЕСНИКА ТРЕНИНГА И 2 ВОДИТЕЉКЕ

МОГУЋНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ РАДА НА ДАЉИНУ „ДЕЉЕЊЕМ БЕЛЕ ТАБЛЕ“
ДЕО ЕВАЛУАЦИЈА УЧЕСНИКА ПОСЛЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ДАНА ОБУКЕ