11. децембар. 2020

НОВ АУТО ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАША РАДОСТ“ КРУПАЊ

У оквиру пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања уз помоћ добијених финансијских средстава из програма грантова набављен је нов ауто за предшколску установу у општини Крупањ.

Кроз пројектне активности „Мобилна школа родитељства“ планиран је координисан боравак на терену свих партнера, локалне заједнице, предшколске установе, дома здравља, Центра за социјални рад, Црвеног крста, у пружању помоћи родитељима кроз организацију мобилних саветовалишта, школа родитељства кроз које ће се развијати родитељске вештине. Набавком возила ће се значајно унапредити рад свих партнера у пружању помоћи родитељима кроз своје активности.

У оквиру пројекта реализују се свакодневни програми у трајању од 4 сата за децу која не похађају предшколски програм као и децу из осетљивих друштвених група узраста од 3 до 5,5 година у три месне заједнице Брштица, Бела Црква и Костајник.

„Трајање имплементације Пројекта је 30 месеци и у том периоду ће се интензивно радити на одрживости пројекта и укључивању деце и у осталим месним заједницама, на територији општине Крупањ, у предшколске програме у што ранијем узрасту, како би деца остварила пун постицај за раст, развој и учење од најранијег узраста у стимулативној средини“ истиче Душица Зељић- координатор пројекта.

Активности на пројекту, колико је то дозвољавала тренутна епидемиолошка ситуација, су  отпочеле кроз набавку рачунарске опреме, поклон пакета за децу, спровођењем креативних радионица за децу и родитеље, као и набавком аутомобила.