11. децембар. 2020

САРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Град Зрењанин је још једна локална самоуправа на списку добитника грантова. У претходном периоду у овом граду реализован је велики број активности у оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Пројекат „С осмехом у вртић“ реализује Град Зрењанин са партнерима, а то су Предшколска установа Зрењанин, Центар за социјални рад, Црвени крст, Дом здравља „Др Бошко Вребалов“, Општа болница „Др Ђорђе Јоановић“ и удружење „Останимо будни“. Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година,а нарочио за децу из осетљивих група.

У оквиру циља који се односи на јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група, адаптиран је и опремљен простор у Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ у Зрењанину. Простор је намењен за реализацију прегледа деце код физијатра узраста 5.5 до 6.5 година из града Зрењанина као и из свих насељених места а у склопу редовног прегледа деце за полазак у први разред основне школе.У простору који је адаптиран, реализоваће се и у наредном периоду прегледи деце из града Зрењанина као и из околних места. Сарадња са институцијама нашег Града пружила је могућност родитељима да један од обавезних прегледа деце за полазак у школу буде доступнији и практичнији.

Поред тога у контексту унапређења доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група адаптирана су и опремљена 2 простора за реализацију програма у предшколској установи.

У вртићима „Звончица“ и „Звездица“ у адаптираним просторима су формиране 2 нове групе целодневног програма за децу узраста од 6 месеци до 3 године. Вртићи су адаптирани и опремљени најсавременијим намештајем, реквизитима и дидактичким средствима. У вртић „Звончица“ је уписано 16 деце, а у вртић „Звездица“ 14 деце. На овај начин је повећан обухват деце узраста од 6 месеци до 3 године, а посебно деце из осетљивих друштвених група.