9. децембар. 2020

РУМА- „ПОДРШКОМ ДО ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ“

У Руми су у току радови на адаптацији простора у ПВО „Полетарац“ – објекат „Ливаде“. У адаптираном простору формираће се мешовита обданишна група, коју ће похађати деца из Павловаца и Руме.

Пројекат „Подршком до једнаких могућности“  има наколико специфичних циљева: унапређење доступости предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група, правичност- допринос остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих група, обезбећивање подршке породицама за развој родитељских компетенција и јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих група. У реализацији пројекта учествују Општина Рума, УПВО „Полетарац“ Рума, Центар за социјални рад Рума, Црвени крст Рума и Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Рума. Директни корисници су деца од рођења до 6,5 година старости и њихови родитељи/старатељи.

У току је реализација прве фазе пројекта, током које се планира повећање обухвата деце у местима у којима препозната потреба за већим укључивањем деце у вртић. У селима Витојевци и Грабовци, формираће се мешовите обданишне групе у трајању од 4 сата, којима ће бити обухваћено 40-оро деце узраста од 2-5 година. У Кленку ће се реализовати двосатни диверсификовани програми у које палнирамо да укључимо 22-оје  деце, такође узраста од 2- 5 година. Поред овог, планирани су разнврсни облици подршке породицама са циљем унапређења родитељских компетенција – трибине, саватодавно-инструктивни рад, посете породицама, а који ће се раелизивати поштујући епидемиолошке мере.