28. јануар. 2021

Владимирци – “ Мој вртић – вртић за сву децу„

Општина Владимирци је једна од општина која је у другом кругу добила грантове за реализацију разних активности кроз Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања. Кроз овај пројекат Општина Владимирци у сарадњи са партнерима на локалу: Предшколском установом „Сунцокрети“ Владимирци, Црвеним крстом Владимирци, Центром за социјални рад општине Владимирци и Домом здравља Владимирци ће деци из друштвено осетљивих група обезбедити услове да имају једнаке могућности за учење и развој, као и сва друга деца.

Пројекат који се на Општини Владирмици реализује под називом „Мој вртић – вртић за сву децу“ трајаће 3 године, а овом првом годином реализације истог обухваћено је укупно 25 деце из следећих насеља: Звезд, Меховине, Крнић и Владимирци.

У циљу боље релизације наведеног пројекта, сви партнери укључени у пројекат радиће на пољима боље информисаности родитеља о значају укључености њихове деце у процес предшколског образовања кроз активности теренских посета, одржавања родитељских састанака, поделе информативних брошура родитељима, доступности информација на локалним сајтовима и јавним гласилима, кроз радионице са родитељима, затим повећан обухват деце из друштвено осетљивих група који ће похађати предшколску установу кроз активности бесплатног  превоза до предшколске установе, доделе бесплатних уџбеника, програм бесплатне ужине, куповину одеће и обуће, реализацију дечијих представа, приредби и радионица, реализацију дечијих излета.