1. фебруар. 2021

ШИД – БРИГА ЗА ДЕЦУ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

„Брига за децу је заједничка одговорност“ је пројекат који општина Шид реализује у партнерству са  Предшколском установом Јелица Станивуковић – Шиља, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и Домом здравља Шид, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Пројекат је почео у октобру 2019., а завршиће се крајем септембра 2021.

„Оно што нас је подстакло да се пријавимо на овај позив је званичан податак Центра за социјални рад, по којем је број материјално угрожених породица са децом узраста од рођења до 6,5 година у порасту и чињеница да је веома мали број ове деце обухваћен предшколским васпитањем и образовањем. Проблем је велик, јер се дешава да родитељи уписују децу у предшколске групе са шест година, у које она долазе недовољно социјализована и спремна за полазак у школу. Дешава се, такође, да та деца имају оскудан ниво општих знања, што се неповољно одражава на њихов напредак у школи“, рекла је Бранимирка Риђошић, координатор пројекта.

Због свега тога, овај Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања, предвиђа бројне радионице, како са децом, тако и са њиховим родитељима, бројне информативне кампање о значају раног развоја деце, здравственој нези, као и одговарајућим услугама заједнице, које су њима на располагању, а о којима нису довољно информисани. Како велики број њих није у могућности да присуствује појединим дешавањима, која су планирана да се организују у Шиду, кроз пројекат је обезбеђено комби возило, којим је решено питање превоза деце и родитеља из сеоских средина. Возило је испоручено 28. фебруара 2020. године, и том приликом је  представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја Сања Штрбац Мусмар уручила кључеве комбија са 17 места.

Епидемија изазвана вирусом корона је утицала на реализацију пројекта, јер окупљање већег броја људи у затвореном простору није било могуће. Планиране радионице и велике информативно едукативне кампање су изостале, али пројектни тим је успео да кроз кућне посете благовремено информише родитеље о пројекту „Брига за децу је заједничка одговорност“ и укаже им на важност раног развоја. Васпитачице су путем Вибер група радиле са децом и успоставиле редован контакт са родитељима. Преко телефона се одговарало на све недоумице родитеља и давана су упутства за рад код куће. Епидемиолошке мере за борбу против корона вируса су се морале поштовати, али то није спречило пројектни тим да измени динамику реализације активности и рад са децом организује на начин како тренутна ситуација дозвољава. Васпитачи из сеоских средина и Шида су радили, како са децом која од пре похађају ПУ, тако и са децом из материјално угрожених породица. Њиховим залагањем је повећан обухват деце из материјално угрожених породица предшколским програмом и услугама у оквиру предшколског васпитања и образовања.

„Надамо се да се крај епидемије назире и да ће се све ускоро вратити у нормалне токове, тако да и окупљања деце и родитеља, радионице, информативне кампање и све оно што је планирано пројектом, буде изводљиво. Верујемо да ће овај пројекат допринети изједначавању могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група, да ће се родитељима указати на неопходност раног развоја деце и важност коју ће оно имати за њихову будућност, а саме институције  које учествују у овом пројекту ће ојачати своје капацитете за пружање овакве врсте услуга“, напоменула је Бранимирка Риђошић, координатор пројекта.