23. фебруар. 2021

ОНЛАЈН ОБУКА ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ

Као одговор система на ситуацији изазвану Ковидом 19 и немогућност реализације обука директора предшколских установа уживо, тим ЦИП – Центра за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања је обуку која се реализује уживо пребацио у формат обуке на даљину (онлајн формат). Програм обуке има за циљ оспособљавање кандидата за унапређивање компетенција директора у складу са стандардима прописаним правилником којим се прописују стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања и представља услов за приступање испиту за стицање лиценце за директоре васпитно-образовних установа. Програм обуке фокусиран је на интерактивни приступ и замишљен је као активан, искуствени, кооперативни процес учења, који омогућава  међусобну размену искуства и учење.

Садржаји непосредне обуке прилагођени су за рад на даљину уз помоћ Веб 2 алата, који пружа могућности коришћења различитих формата, као што су „рад по собама“, онлајн упитници, видео презентације, платформа падлет… Обука се одвијала кроз 8 онлајн сусрета и за сада је једна група директора била у прилици да похађа целокупну обуку у онлајн формату у периоду од 24.12 . 2020. до 24. 1. 2021. године.

Након обуке учесници остварују 32 сата професионалног усавршавања, а у обавези су да (као и када је у питању непосредна обука уживо) документују оствареност циљева постављених обуком тако што ће у свој портфолио за полагање испита,  приложити резултате истраживања које буду спровели и документовати стечена знања и вештине кроз продукте/задатке  које буду реализовали након обуке.

У циљу евалуације програма обуке и начина реализације, учесници су били у прилици да у упитницима који су креирани за ту сврху изразе степен задовољства у вези са избором и реализацијом тема које су имале за циљ припрему за полагање испита за лиценцу. Највећи број учесника је у потпуности задовољно обуком, како садржајем и темама тако и организацијом и начином вођења од стране тренера. Нека од запажања учесника су:

  • Избор тема и садржаја је релевантан за припрему испита за лиценцу;
  • Избор тема/садржаја и начин реализације су ми омогућили учење и професионални развој;
  • Активности у оквиру ове обуке (тестови знања, упознавање са прописима, предложена стручна литература) су ми помогле да  се квалитетно припремим за  испит за лиценцу;
  • Обука је одлично, целовито и свеобухватно осмишљена и презентована на јасан и разумљив начин;
  • Обука ми је помогла да унапредим дигиталне компетенције кроз коришћење различитих дигиталних алата;
  • Општи утисак учесника и водитеља је да је обука протекла у пријатној, радној атмосфери и квалитетној размени кроз кооперативно учење.