4. март. 2021

ПИЛОТИРАН МОДЕЛ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА ПРАКТИЧАРА

У оквиру Програма подршке јачању капацитета за примену Основа програма ПВО – Године узлета који у сарадњи реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ и Институт за педагогију и андрагогију, завршено је пилотирање Модела заједнице професионалног учења практичара.  Пилотирање је реализовано у предшколској установи „Радост“ у Чачаку у периоду од септембра 2020. до фебруара 2021. године. Због нестабилне епидемиолошке ситуације пилотирање се одвијало у дигиталном окружењу.

Тим предшколске установе „Радост“ је током пилотирања показао висок степен мотивације и професионалности. Резултати пилотирања, увиди практичара и креатора Модела стечени током пилотирања допринеће његовом унапређивању. Ускоро ће Заједница професионалног учења практичара, као компонента Програма подршке почети да се реализује у предшколским установама у којима је завршена менторска подршка.