9. март. 2021

ВЛАДИМИРЦИ- „МОЈ ВРТИЋ – ВРТИЋ ЗА СВУ ДЕЦУ“ РАДИОНИЦА СА ОЧЕВИМА

Предшколска установа „Сунцокрети“ у оквиру  Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања „Мој вртић- вртић за сву децу“ организовала је радионицу са очевима поводом празника Дана жена. Радионица је одржана у простору Црвеног крста како би се могле испоштовати све противепидемијске мере.

Једна од веома битних компонети  Пројекта је сарадња са родитељима. Општина Владимирци, као носилац Пројекта, заједно са партнерима Предшколском установом, Црвеним крстом, Центром за социјални рад и Домом здравља, организује и свакодневне индивидуалне консултације са родитељима, пружа им све врсте информација и помоћи.