10. март. 2021

ОЏАЦИ-НОВИ АУТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ

Уз помоћ финансијских средстава из програма грантова у ПУ „Полетарац“ Оџаци набављен је аутомобил са 7 седишта.

Превозом деце из друштвено осетљивих група унапређена је доступност предшколског васпитања и образовања. Ово је и један од начина да се уклоне препреке које имају поједине породице да би укључиле њихову децу у неке од облика васпитно образовног рада које ова установа нуди.

Аутомобил се користи за превоз деце на кратке програме у насељеном месту Богојево где је највећи број деце који припадају друштвено осетљивим породицама.

 Петнаесторо деце узраста од 3 до 5,5 година похађа кратке програме у Богојеву. Са њима раде васпитач и педагошки асистент. Ратки прогртами трају два сата и деца на њима имају прилике да се друже, играју и кроз игру уче и истражују о различитим темама које су у складу са интересовањима деце и потребама њихових породица.

Аутомобил ће се користити и за хоризонталне размене са другим предшколским установама у оквиру Пројекта нклузивног предшколског васпитања и образовања, за активности Мобилног саветовалишта у оквиру којих доктори специјалисти различитих профила врше едукације деце и родитеља, за потребе различитих пројектних активности које реализују у сарадњи са партнерима на пројекту: Црвеним крстом Оџаци, Спортским савезом општине Оџаци, Удружењем васпитача Војводине, као и за остале потребе вртића.