5. април. 2021

ЛЕСКОВАЦ – ОСТВАРИВАЊЕ УСПЕШНИХ РЕЗУЛТАТА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „РАЗИГРАОНИЦА“

Град Лесковац још један је добитник гранта у оквиру Пројекта инклузивног прешколског васпитања и образовања. Уз помоћ средстава из грант програма  Предшколска установа „Вукица Митровић“ заједно са својим партнерима Градом Лесковцем, Центром за социјални рад  Лесковац и Удужењем родитеља „Рингераја“ у претходном периоду развила је велики број активности чија је реализација донела и значајне резултате.

На првом месту, повећан је обухват деце предшколским васпитањем и образовањем у сеоским срединама. У селу Брестовцу формиране су  две нове групе у које је уписано по двадесеторо деце. У Турековцу је формирана једна група у коју је уписано осамнаесторо деце, а план је да се група у наредном периоду прошири.

Са циљем усавршавање васпитно – образовног рада са децом који прати дечја интересовања и потребе породице, Лесковац јача капацитете установа и организација  за пружање услуга деци из осетљивих друштвених група. У том контексту адаптиран је и опремљен простор за боравак у селу Брестовцу ( две групе) и опремљен је простор у селу Турековцу ( једна група). Обезбеђена је потребна опрема као и дидактичка средства за боравак деце. Сваког дана се реализује бесплатан четворочасовни боравак за децу. Такође, реализују се партнерске активности у циљу побољшања сарадње са родитељима.

Предшколска установа у сарадњи са партнерима унапређује могућности за развој и учење  деце из руралних средина и деце ромске националности путем:

– информисања и едукације родитеља о остваривању права на бесплатне  услуге ПВО

– праћења потреба родитеља и деце и могућности  употребе ромског језика у оквиру програма

У складу са ванредним околностима унапређена је сарадња са породицом путем онлајн комуникације и Вајбер група. На тај начин ради се на приближавању  родитељима најбољих васпитних приступа.

Стварају се услови за боравак деце који ће им омогућити  да прошире своја искуства кроз процес истраживања и изграђивања, а не искључиво путем линеарног усвајања знања .Васпитачи организују простор који одише и одсликава атмосферу са могућношћу избора игре у разноврсним просторним целинама. Деца уче путем интракције са социјалном и физичком средином тако што непрестано мењају и прилагођавају своја претходна искуства и сазнања. Овај приступ заснива се на пројектном учењу у којем учествују деца, васпитачи,  породица и други.  Таква организација омогућава да деца буду сигурна и да се осећају добродошлим и прихваћеним.

Велики допринос реализацији пројектних активности и одрживости програма дају сви наведени актери.