21. април. 2021

ИНТЕРВЈУ- МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја кроз Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања унапређује квалитет предшколског система. Које активности се спроводе?

У циљу повећања доступности квалитетног предшколског васпитања и образовања, фокусирали смо се на изградњу, адаптацију и опремање вртића и пружање стручне подршке запосленима за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. 

 У којим општинама се проширују капацитети предшколских установа?

Завршени су радови у Дољевцу, Житорађи и Сремској Митровици. У предстојећем периоду настављамо изградњу објеката у Крушевцу, Лозници и Мерошини за које су издвојена средства већа од 250 милиона динара.

Реците нам нешто више о унапређивању компетенцијa запослених у систему предшколског васпитања и образовања.

Кроз Пројекат реализујемо обуке запослених у предшколским установама за примену нове програмске концепције „Године узлета“, за коришћење дигиталних технологија и за самовредновање. До краја Пројекта планирано је да обукама буде обухваћено 12 000 васпитача и стручних сарадника.

Како локалне самоуправе учествују у Пројекту?

Министарство је обезбедило финансијску подршку од 1.8 милиона евра за 34 локалне самоуправе. Интерсекторском сарадњом надлежних служби на нивоу локалне самоуправе, као што су предшколске установе, домови здравља, центри за социјални рад у сарадњи са невладиним организацијама, реализован је велики број креативних програма за родитеље и децу, опремљене су просторије, набављени су мини бусеви за превоз деце из удаљених насеља. На овај начин 2500 деце је први пут укључено у програм предшколског васпитања. И поред значајних искорака, потребан је наставак активности на унапређивању инклузивне праксе установа и информисаности породица о различитим видовима подршке у локалној заједници.