23. април. 2021

Директор као лидер у покретању и праћењу промене

У првој половини априла одржана је још једна онлајн обука директора предшколских установа за полагање испита за лиценцу. Садржај интерактивне, онлајн обуке за директоре заснован је на 16 тема у оквиру четири области компетенција директора установа. Такође, програм се  ослања и на знање учесника у области образовања и неге, сарадњe са родитељима, разумевање инклузивних политика и прихватање инклузивних вредности, као и на њихова искуства у примени инклузивних пракси.

На основу евалуација учесника, тема која се издвојила као посебно значајна је „Лидерство и управљање променама у контексту предшколске установе“. Реформа васпитно-образовног система подразумева низ системских и функционалних промена, које се рефлектују на управљање установама и улоге које преузимају директори установа. У том контексту очекује се да директори , поред адекватног образовања, морају да поседују способност управљања установом и лидерске вештине. Основне компетенције управљања и организације укључују комуникацију, планирање, руковођење,одлучивање. Лидерство у руковођењу подразумева висок ниво  ефикасности, флексибилности, као и изражене социјалне вештине. Сваки од ових сегмената је био предмет рада на обукама тако да су након обука директори  оспособљени за контекстуалну анализу стања у установама ради планирања промена. Уз помоћ дигиталног алата Падлет /Padlet учесници су били у прилици да изнесу своје мишљење о обуци.

У циљу јачања предшколских установа и директора као лидера и покретача промена, до краја ове године предвиђена је и подршка у виду обуке за покретање и вођење промена коју ће похађати око 1300 директора и стручних сарадника из свих јавних ПУ.