20. мај. 2021

Два вебинара за практичаре из система предшколског васпитања и образовања у реализацији педагога из Reggio Children, Италија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, реализује пројектне активности у вези са  унапређивањем стручног усавршавања практичара у систему предшколског васпитања и образовања. У циљу унапређивања дигиталних компетенција васпитача, један од пројектних задатака који су поверени ЦИП – Центру за интерактивну педагогију, је израда Оквира дигиталних компетенција васпитача и Концепта примене дигиталних технологија у предшколским установама.

У раду на овом пројектном задатку остварена је сарадња са организацијом Reggio Children, будући да је један од лидера на интернационалном нивоу када је у питању спој модерних педагогија и коришћења дигиталних технологија у васпитно образовном процесу.

Приступ Ређо Емилиа  је образовни програм – филозофија заснована на холистичком приступу детету, на слици о  детету као носиоцу права, са могућношћу развоја кроз стотину начина изражавања (100 језика) која су својствена свим људским бићима, па тако и детету које расте и учи кроз односе са  другима.

Подршка организације Reggio Children је остварена кроз реализацију 3 вебинара која су на теме, које су нашим практичарима и стручњацима релевантне, осмислили и реализовали њихови педагози – практичари преко Зум платформе.

Први вебинар, на тему: ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА У ЦИЉУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  реализован је 11. маја 2021. од 12:00 до 13.30 часова. Учесници, пре свега стручна јавност – представници МПНТР, школских управа, ЗУОВа, ЗВКОВа, представницима института, високих школа и факултета за образовање васпитача, УНИЦЕФа, током 90 минута могли су да се упознају са одређеним принципима и вредностима Ређо образовног приступа: тимски  рад и односи између професионалаца, учење као субјективни и групни процес изградње знања и вештина, центар за ликовно и улога педагога за ликовно, затим организовање простора, процес документовања које ће омогућити да креативни процеси знања буду видљиви.Учесници су били у прилици да се упознају са стратегијама употребе једноставних дигиталних алата и различитих материјала  и начинима на који се подржава радозналост, машта и учење деце.

Други и трећи вебинар на тему: ИСКУСТВА УПОТРЕБЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ, КРОЗ ПРИНЦИПЕ И ПРИМЕРЕ ИНСПИРАТИВНЕ РЕЂО ЕМИЛИА ПРАКСЕ, реализовани су 12. маја 2021. од 14:30 до 18:00 часова, односно 14. маја 2021. од 12:00 до 15:30 часова.

Учесници ова 2 вебинара на исту тему били су пре свега практичари из свих предшколских установа са територије Републике Србије, представници струковних удружења из система ПВО али такође и заинтересовани представници МПНТР, и партнерских институција и организација на Пројекту.

У току 3,5 сата, учесници вебинара  могли су да се упознају са начином коришћења  дигиталне технологије у Ређо образовном пириступу, где су дигиталне технологије посматрају као окружење које може да повеже знања и мултидисицплинарна истраживања, које подржава дечје начине сазнавања, промовишући нове видове социјализације и подела у којима  свако дете може да пронађе начине да се представи. У таквим дигиталним окружењима деца наступају као аутори и ствараоци својих властитих знања и индивидуалних и колективних маштања, приказујући једну идеју о применљивој и генеративној технологији која може да комуницира  са другим могућим световима или окружењима. преко Кроз презентацију која је организована као  интерактивна посета, учесници су се упознали са ликовним радионицама међународног центра, са фокусом на то како дигитална култура и алати, могу да дају свој допринос  ликовној култури и осталим (сто) начинима  изражавања.

По завршеним презентацијама учесници су могли да поставе питања на која су реализатори одмах одговарали, али и да искажу своје огромно задовољство и захвалност што су имали прилике да присуствују овим вебинарима из којих су сви научили нешто ново.

За оба вебинара, реализована током три дана,  регистровано је око 200 налога преко којих је присуствовао знатно већи број учесника.