11. јун. 2021

Стручни сарадници као носиоци промене (СНОП) – програм стручног усавршавања за запослене у предшколском образовању добиo статус програма од јавног интереса

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је решење да програм стручног усавршавања за запослене у предшколском образовању под називом: СНОП: Стручни сарадници као носиоци промене добије статус програма од јавног интереса.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду је у оквиру компоненте 2 пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, а на потпројекту ПЛУС – Развијање тренинга, менторства и система хоризонталног учења за јачање капацитета у примени Основа програма – Године узлета,  развио обуку за носиоце промене праксе у предшколским установама. Обука се заснива на теоријским полазиштима усклађеним са савременим схватањем природе промене праксе и концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и представља значајан облик стручног усавршавања  практичара и подршку  њиховом професионалном развоју као рефлексивних практичара.  

            Циљ обуке је оснаживање носилаца промене праксе, стручних сарадника и директора за вођење промене кроз развијање демократске, инклузивне и рефлексивне праксе у предшколској установи.

            Специфични циљеви обуке су:

1.  Разумевање природе и процеса промене.

2. Јачање компетенција за трансформацију културе установе у заједницу учења преко континуираног процеса промене.

3. Јачање капацитета за развијање квалитета праксе предшколске установе,  као демократске, инклузивне и рефлексивне праксе.

Аутори обуке су: проф. др Драгана Павловић Бренеселовић и проф. др Живка Крњаја ‒ Филозофски факултет Универзитет у Београду.

            Прве обуке, планиране за предшколске установе које су започеле примену нових Основа програма у септембру 2019. године (11 ПУ) и у септембру 2020. године (22 ПУ), биће реализоване у следећим терминима: 21. и 22. 06. 2021. године, 24. и 25. 06. 2021. године и 06. и 07. 07. 2021. године.

Број учесника обуке из сваке од 33 предшколске установе установљен је на основу броја стручних сарадника и на основу броја вртића – језгара промене у конкретној предшколској установи.

            Очекујемо да ће обука додатно оснажити директоре предшколских установа и стручне сасраднике да промене инициране након обука за примену Основа програма и менторске подршке, даље квалитетно воде и развијају у складу са контекстом у којем се промена дешава.