19. август. 2021

Велики број активности у циљу подршке имплементацији нових Основа програма и током лета

Као подршка предшколским установама у имплементацији нове програмске концепције „Године узлета“, у оквиру компоненте 2 пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ (ЕЦЕЦ) Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и у периоду јул – август су планиране и реализоване бројне активности у оквиру различитих пројектних задатака (који су у различитим фазама реализације).

Унапређење процеса самовредновања у предшколским установама (ПУ)

  • – реализован је почетни састанак са свим партнерима, као и већи број састанака са експертима ангажованим на задатку
  • – направље је Почетни извештај
  • – формирана је Референтна група као консултативно тело чији је задатак давање стручног мишљења на нацрте докумената израђене у оквиру овог пројектног задатака
  • – израђен је Нацрт методологије самовредновања ПУ на који су коментаре дали представници ЗВКОВа и ЈУПа;

Унапређивање стручног усавршавања практичара у систему предшколског васпитања и образовања

  • – направљена је Анализа прегледа примера праксе организовања стручног усавршавања практичара на нивоу предшколске установе у међународном контексту
  • – креиран је извештај истраживања које се односи на Праксе и потребе професионалног развоја запослених у јавним ПУ
  • – израђене су Смернице за примену дигиталне технологије у предшколском васпитању и образовању

Унапређивање дигиталних компетенција практичара у систему предшколског васпитања и образовања

  • – у току је израда Почетног извештаја и формирање Референтне групе. После израде Оквира за примену дигиталне технологије у раду са децом предшколског узраста, приступиће се креирању обуке  за практичаре на ову тему.

Обука практичара из ПУ за нове Основе програма

  • – током периода јул – август настављено је са реализацијом обука за имплементацију нове програмске концепције за практичаре у 45 предшколских установа које су у обавези да нове Основе програма примењују од септембра 2021. године.
  • – у последњој недељи августа је планиран менторски састанак у циљу подршке менторима који од септембра настављају са менторским посетама практичарима у ПУ. Тема је: Промене у простору радне собе и заједничким просторима у складу са Основама програма Године узлета.