2. децембар. 2021

Општина Владичин Хан – Адаптирано је 3 радне собе у ПУ “Пчелица”

У оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз партнерство са Фондацијом Новак Ђоковић, из зајма Светске банке адаптирано је и опремљено још 3 радне собе на територији општине Владичин Хан.

Општина Владичин Хан је мала општина са југа Србије, која укупно има 51. насељено место, што показује разуђеност становништва. Лепа ствар је да се број становника из године у годину не смањује и зато је битно улагање у систем предшколства у овој општини.

Предшколска установа “Пчелица” тренутно има 342 деце на целодневном и полудневном боравку. Од тога 42 деце долази из ромских породица, док 55 деце припада социјално осетљивој категорији. На овај начин Предшколска установа се труди да обухвати сву децу са територије општине, али су јој капацитети ограничени. 56% деце на територији општине Владичин Хан није обухваћемо предшколским образовањем.

Из тог разлога смо кроз пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” адаптирали и комплетно опремили 3 радне собе у објекту “Чаролија” које се нису користиле због лошег стања у ком су се налазиле. На тај начин уписано је 75 нове деце и значајно је смањена листа чекања.

У новоадаптираним радним собама у објекту “Чаролија” отворена је једна нова јаслена и две мешовите групе.

Све просторије су опремљене у складу са потребама деце, васпитача и у складу са новим основама образовања.

Поред намештаја који је биран и прилагођен свакој узрасној групи, објекат је опремљен и новим играчкама, теписима, лејзи беговима, штафелајима за сликање, књигама и потребним потрошним материјалом.

Такође, у свим собама одрађени су радови адаптације простора у виду глетовања, кречења, хобловања паркета, као и сређивања ходника испред сваке радне собе.

У све три нове групе на територији општине Владичин Хан уписано је око 75 нове деца јасленог узраста и мешовите групе, и просторије су опремљене у складу са потребама наших најмлађих становника.

Више слика погледајте у галерији.