20. децембар. 2021

Успешно реализован први Једнодневни професионални сусрет практичара из предшколских установа у оквиру имплементације модела Заједнице професионалног учења

У оквиру Програма подршке јачању капацитета за примену Основа програма (ОП) предшколског васпитања и образовања (ПВО) – Године узлета који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) у сарадњи са Уницефом у суботу, 27. новембра 2021. године, успешно је реализован први Једнодневни професионални сусрет (ЈПС) практичара из предшколских установа (ПУ). То је један од сегмената Програма подршке у оквиру имплементације модела Заједнице професионалног учења (ЗПУ).

Домаћин је био вртић „Мића и Аћим“, ПУ „Врачар“, који је и језгро промене, а поред практичара – васпитача и стручних сарадника ове ПУ, присуствовали су и практичари из још 5 језгара промене из предшколских установа које ОП примењују од септембра 2019. године: „Наша радост“ из Смедерева, „Пчелица“ из Сремске Митровице, „Радост“ из Чачка, „Лане“ из Алексинца“ и „Дуга“ из Аранђеловца, укупно 35 практичара.

После уводних активности које су реализоване пленарно (представљање; заједничко дефинисање правила рада; активности грађења поверења), учесници су се поделили у три групе, зависно од теме којом су се претходно бавили. Током примене модела Заједнице професионалног учења практичари су бирали и на састанцима унутар вртића рефлектовали праксу на једну од понуђених тема:  Игра, Простор, Планирање и документовање, док је тема Инклузивни приступ била обавезна за све ПУ.

  1. 1. група – теме: Простор и Инклузивни приступ (ПУ „Дуга“, Аранђелова и ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица);
  2. 2. група – теме: Документовање и Инклузивни приступ (ПУ „Радост“, Чачак, и „Лане“, Алексинац“ и
  3. 3. група – теме: Игра и Инклузивни приступ (ПУ „Врачар“ и ПУ „Наша радост“, Смедерево).

Размена искустава, увида, рефлексије, протекла је у подстицајној и сарадничкој атмосфери. Повратне информације су даване углавном кроз „сендвич“ технику са којом се већина практичара упознала кроз имплементацију модела ЗПУ. Сви учесници су показали висок степен мотивације и професионалности током  једнодневног сусрета.

На једнодневном професионалном сусрету, поред координатора Уницефа (ауторки Модела), биле су присутне и три сараднице изабране за даљу подршку развоју рефлексивне праксе у вртићима – језгрима промене у оквиру модела ЗПУ, представници УНИЦЕФА и Јединице за управљање пројектом.

Након Једнодневног професионалног сусрета, 6. децембра је реализован састанак са представницима Установа – учесница (координаторима за хоризонталну размену у вртићу). Овај састанак је био прилика да учесници размене увиде о реализованим активностима, дају предлоге у вези са унапређивањем процеса и договоре се о начинима информисања колектива и наредним корацима, кроз заједничко промишљање и прављење плана промене.