17. фебруар. 2022

Општина Баточина – Адаптирана једна радна соба у предшколској установи “Полетарац”

У оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз партнерство са Фондацијом Новак Ђоковић, из зајма Светске банке адаптирана је и опремљена још једна радна соба на територији општине Баточина.

Општина Баточина је мала општина али већинско становништво чине младе породице са децом. Велики изазов за ову општину представља то што постоји један објекат за пријем деце предшколског узраста са ограниченим капацитетом. У претходној години је 54 деце чија су оба родитеља запослена остало без места у вртићу јер су капацитети били попунењи.

Установа се на више начина труди да обухвати што већи број деце из социјално угрожених породица, децу самохраних родитеља, као и децу са сметњама у развоју.

Поред тога постоји 353 деце узраста од 0 до 6 година, евидентираних на локалу која нису део предшколског образовања.

Из тог разлога смо кроз пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” адаптирали и комплетно пренаменили постојећу салу за физичко у централном објекту за потребе мешовите групе. На тај начин је укључено око 25 деце које су била на листи чекања.

Новоадаптирана радна соба у централном објекту опремљена је у потпуности у складу са потребама деце од 3 до 5,5 година, као и по правилима нових основа.

Поред намештаја који је биран и прилагођен мешовитој групи, радна просторија је опремљена и новим играчкама, тепихом, креветићима, штафелајем, књигама и потребним потрошним материјалом.

Такође, у просторији су одрађени радови адаптације  у виду глетовања, кречења, поставке врата, замене расвете, као и комплетна адаптација тоалета.

У новоотвореној радној соби на територији општине Баточина уписано је 25 нове деце и просторија је опремљена у складу са потребама наших најмлађих становника.