7. март. 2022

Почетак имплементације модела Заједнице професионалног учења за 45 предшколских установа које нове Основе програма примењују од септембра 2021. године

У оквиру компоненте 2 пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја пружа системску подршку унапређивању квалитета предшколског васпитања и образовања у Србији, која укључује и подршку практичарима у предшколским установама (ПУ) у примени модела Заједнице професионалног учења (ЗПУ). Подршка је усмерена  на јачање практичара који су у истој фази примене Основа програма за хоризонталне размене унутар своје установе и између различитих ПУ (по 6 до 7 ПУ) са којима су груписани.

У оквиру модела Заједнице професионалног учења (ЗПУ), након 6 ПУ које Основе програма (ОП) предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ примењују од септембра 2019. године и 22 ПУ које „Године узлета“ примењују од септембра 2020. године, подршку у примени Модела добиће и 45 ПУ које ОП примењују од септембра 2021. године. У петак, 25. фебруара је реализован иницијални онлајн састанак за представнике 45 ПУ (директори, стручни сарадници, координатори за реализацију програма подршке ПУ за примену нових ОП) са циљем упознавања са овим моделом хоризонталне размене (ЗПУ модел) – почетак имплементације, реализација обука, динамика активности, упознавање са ауторкама Модела и консултанткињама које ће координаторима из ПУ пружати подршку током активности примене.

На састанку се присутнима у име Групе за послове ПВО, обратила Ружица Недељковић која их је укратко упознала са подршком коју МПНТР пружа ПУ током реформе предшколског васпитања и образовања, укључујући актуелне активности и иницијативе.

Ане Мариа Ћуковић је испред Уницефа (програм образовања) присутне упознала са моделима хоризонталних размена као обликом стручног усавршавања који су осмишљени кроз Пројекат, али и са подршком стручном усавршавању у дигиталном окружењу у оквиру платформе „Пасош за учење“ (Learning passport).

Ауторке Модела Ивана Ђерић и Душица Чолаковић и Нада Шева која је задужена за праћење и евалуацију, представиле су ЗПУ модел, кључне активности и њихову динамику, са посебним акцентом на одабир тема за професионалне сусрете и праћење реализације Модела.    

Искуства из примене модела Заједнице професионалног учења је у име практичара из ПУ из Лесковца представила стручни сарадник, психолог, Биљана Михајловић. Она је јасно и конкретно колеге практичаре упознала са могућим изазовима, захтевношћу, али и са значајем примене овом Модела у грађењу професионалне заједнице учења.

Састанак је модерирала Биљана Којовић, координатор компоненте 2 пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

Учесници су имали могућност да питају – непосредно на састанку, али и по завршетку састанка путем електронске поште, како би разјаснили евентуалне дилеме и недоумице.