27. фебруар. 2023

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИЦИ КАО ПОДРШКА УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Министарство просвете у оквиру компоненте 2 пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање (2018 – 2024) пружа подршку:

– квалитетном увођењу и примени нових Основа програма предшколског васпитања и образовања;

– унапређивању иницијалног образовања и професионалног  развоја запослених у ПВО и

– унапређивању система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања у циљу подршке добробити и целовитом развоју деце.

Истраживања и праксе у увођењу и примени нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, као и досадашњи увиди у процесу подршке установама за примену нових Основа програма у Србији потврђују да је имплементација нове концепције комплексан, захтеван и дуготрајан процес у којем је потребна даља подршка практичарима у предшколским установама и након завршетка Пројекта. Ту се као веома значајна, између осталих, препознаје стручна и саветодавна подршка коју могу пружити просветни саветници.

У периоду 22 – 24. фебруара 2023. године у Новом Саду одржано је Друго стручно саветовање просветних саветника из школских управа: Нови Сад, Сомбор, Зрењанин и Београд (30) на тему Оигурање квалитета методологије спољашњег вредновања предшколских установа.

Имајући у виду чињенице да су од 1. септембра 2022. године све ПУ у обавези да примењују нову програмску концепцију, као и то да је ревидиран Оквир квалитета који је донет 2018. године (иде у сусрет захтевима нове програмске концепције) и до сада се није примењивао, кључна активност на саветовању је била целодневна посета просветних саветника једном од вртића ПУ „Радосно детињство“ у Новом Саду („Цврччак и мрав“, „Крцко Орашчић“, „Вилењак“ и „Златокоса“). Подељени у 4 групе (од по 7 – 8 саветника) имали су прилике да примене ревидирани Оквир квалитета и као „критички пријатељи“ остваре увид у квалитета рада вртића у две области квалитета: Васпитно-образовни рад и Подршка деци у породици.

Првог дана саветовања, просветни саветници су се кроз представљање образаца за опсервацију активности у вртићу (према стандардима и показатељима квалитета) и представљање пакета додатних инструмената и помоћних материјала за активности у вртићу, као и прављење плана активности и поделу задужења припремили за посету вртићу и давање повратне информације руководиоцу вртића из улоге „критичког пријатеља“ који ће објективно сагледати квалитет рада вртића. Део припреме је обухватало и упознавање са специфичностима вртића који ће да посете као и истраживачко читање 4 приручника/водича креирана као подршка практичарима у квалитетној примени нове програмске концепције: Приручник за документовање, Водич за уређење простора у дечјем вртићу, Водич за развијање теме/пројекта са децом, Стратегија заједничког развијања програма у складу са специфичностима појединих узраста деце.  

Током посете вртићу, просветни саветници су у паровима улазили у по  2 групе деце различитог узраста у којима су пратили остваривање програма васпитно-образовног рада, односно рад васпитача у групи и дали кратку повратну информацију васпитачима.  Након тога су обишли заједничке просторе вртића (спољашње и унутрашње), анализирали педагошку документацију (Тематски/пројектни портфолио и Дечји портфолио), обавили интервјуе са стручним сарадницима и руководиоцима, васпитачима и родитељима, поделили им анкете и представницима вртића дали повратну информацију о кључним налазима у две области квалитета.

Трећег дана саветовања просветни саветници су радили на усаглашавању процена на нивоу стандaрда показатеља у две области квалитета рада, анализи резултата анкета и интервјуа, триангулацији доказа о квалитету на нивоу области и изради Нацрта извештаја о вредновању квалитета рада за сваки вртић.

Након финализовања извештаја, по повратку у школске управе, руководиоци школских управа ће послати Извештаје сваком од 4 вртића, из улоге „критичког пријатеља“ који обезбеђује други поглед на рад установе, а који практичарима може бити користан у објективнијем сагледавању квалитета рада.

Сви учесници саветовања су изразили задовољство након тродневног рада током којег су све време имали подршку 4 менторке/водитељке за примену ОП.

Остале фотографије можете погледати овде.