26. јул. 2023

СВИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ПРУЖЕНА ЈЕ ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА

Тимови за самовредновање свих јавних предшколских установа у Србији добили су подршку током читавог процеса самовредновања, у периоду септембар 2022 – мај 2023. године.

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који Министарство просвете, (МП) реализује уз подршку Светске банке, у оквиру циља Унапређење процеса самовредновања у предшколским установам (ПУ), предвиђена је подршка јачању компетенција практичара који су препознати као кључни актери у процесу промене праксе у складу са полазиштима програмске концепције предшколског васпитања и образовања (ПВО) “Године узлета”. У том циљу, из Пројекта је обезбеђена подршка:

  • израђени ресурси за самовредновање рада предшколских установа (предлог инструмената – чек листе, упитници, питања за фокус групе, предлог питања за консултовање са децом);
  • израђен Водич Самовредновање у предшколским установама – Водич зa запослене у предшколским установама (одштампан и дистрибуиран свим јавним ПУ у тиражу 10.600 примерака);
  • реализоване једнодневне обуке за тимове за самовредновање јавних ПУ (2022);
  • креирана електронска верзија инструмената и MS Forms апликација (на сајту ЗУОВа) која тимовима за самовредновање олакшава и знатно скраћује процес обраде података;
  • реализоване обуке за око 100 просветних саветника из свих школских управа са територије Републике Србије у циљу њиховог оснаживања за пружање подршке практичарима у ПУ у складу са новом програмском концепцијом.
  • менторска подршка тимовима за самовредновање свих јавних предшколских установа кроз читав циклус самовредновања током радне 2022/23. године;
  • у току је креирање базе са примерима добре праксе у самовредновању који ће после припреме бити постављени на веб-сајту Пројекта.   

У периоду од септембра 2022. до маја 2023. године, 30 менторки ангажованих и обучених у оквиру Пројекта пружало је подршку ПУ у процесу самовредновања који се одвијао у складу са ревидираном концепцијом самовредновања презентованом уВодичу а на основу модела менторске подршке који су израђени у склопу Пројекта.

Током овог процеса менторке су са тимовима за самовредновање из ПУ одржале три састанка уживо и два онлајн састанка. Такође, током процеса самовредновања менторке су имале континуирану комуникацију са установама током које су практичарима из тимова давале одговоре на постављена питања у вези са изазовима на које су наилазили у процесу самовредновања.

 Почетком јуна је прикупљени су извештаји свих јавних ПУ о пруженој менторској подршци у процесу самовредновања и прослеђени стручном тиму који је у процесу израде збирног извештаја о пружању подршке у процесу самовредновања за све јавне ПУ у Србији.

У истом периоду идентификовани су примери добре праксе. Десетак примера је у фази финалне ревизије, након чега ће бити постављени на сајту Пројекта https://ecec.mpn.gov.rs/

Фотографије можете погледати овде.