24. август. 2023

НАСТАВАК ПОДРШКЕ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КРОЗ ДОДАТНО ОПРЕМАЊЕ ИГРАЧКАМА И ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА ВРТИЋА ЦЕНТАРА КЛАСТЕРА

Ове недеље започета је испорука играчака и дидактичких средстава вртићима (у укупној вредности 75 000 ЕУР по набавци за 5 вртића) и очекује се да буде завршена током августа 2023. године.  У питању су артикли који треба да да омогуће структурирање и коришћење простора вртића у складу са новом програмском концепцијом и стварање предуслова за квалитетни реализацију једнодневних стручних размена практичара из различитих предшколских установа током примене модела.

У оквиру компоненте 2 пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који Министартсво просвете развоја реализује из средстава зајма Светске банке развијен је и реализује се Програма подршке примени нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Осим обука, менторске подршке, израде приручника и водича, развијена су и два модела хоризонталног учења и размене у циљу подршке унапређивању компетенција практичара: модел Заједнице професионалног учења (ЗПУ)  и модел Заједничког учења моделовањем (ЗУМ)..

У оквиру модела Заједничког учења моделовањем који је развио Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду,  5 вртића из предшколских установа у Новом Саду, Земуну, Чачку, Лозници и Пироту изабрани су да буду центри кластера у којима ће се у циљу едукације и хоризонталног учења организовати стручне посете запослених из других предшколских установа у Србији:

  1. ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, вртић „Калимеро“
  2. ПУ „Бамби“ Лозница, вртић „Бамби“
  3. ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун, вртић „Земунски бисер“
  4. ПУ „Моје детињство“ Чачак, вртић „Младост“
  5. ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот, вртић „Лане“

У циљу подршке центрима кластера за даљи развој квалитетне праксе, размену примера добре праксе у примени нове програмске концепције и реализацију једнодневних стручних скупова за колеге из других предшколских установа:

  • – развијена је, акредитована и реализована обука за 90 практичара из ових вртића (за вођење и модерирање стручних размена);
  • – остварује се континуирана стручна подршка;
  • – спроводе се активности у вези са додатним  опремањем вртића-центара кластера ниским мобилним намештајем, информационо комуникационом технологијом и дидактиком (на основу испитаних потреба вртића и у консултацијама са Институтом за педагогију и андрагогију, УНИЦЕФ-ом и Министарством сачињене су техничке спецификације опреме и спроведено истраживање тржишта за све три набавке).

У претходном периоду већ су реализоване испоруке ИКТ опреме и ниског мобилног намештаја наведеним вртићима који су центри кластера (у укупној вредности од укупно 90 000 евра по набавци за 5 вртића).

Додатним опремањем центара кластера значајно се доприноси унапређивању квалитета стручне подршке практичарима у развијању различитих модела заједничког учења и размене, а тиме и унапређивању квалитета васпитне праксе у предшколским установама у Србији.

Фотографије можете погледати овде.