11. септембар. 2023

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОДРШКЕ ПРИМЕНИ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

Kако би се осигурало да сва деца имају приступ квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању, потребно је даље системско деловање, дугорочно улагање, међусекторска координација и мотивисани професионалци за рад са децом, закључак је данашње конференције на којој су представљени резултати подршке предшколским установама у увођењу нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“.

Подршка овим установама пружена је кроз четворогодишњи пројекат Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који финансира Светска банка, а који је реализован у сарадњи са надлежним државним институцијама, организацијама цивилног друштва, Институтом за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и УНИЦЕФ-ом.

Државна секретарка у Министарству просвете Анамарија Вичек истакла је да Министарство у сарадњи са релевантним организацијама и партнерским институцијама интензивно ради на реализацији мера и активности којима се доприноси ширењу обухвата деце квалитетним предшколским васпитањем и образовањем.

„Радимо на пружању подршке породици у остваривању њене васпитне функције, јачању професионалних компетенција стручног кадра, као и на унапређивању сарадње са другим релевантним актерима у пружању друштвене подршке деци и породици, као што су школа, институције културе, здравства, социјалне заштите, локална самоуправа и друго. Наши заједнички напори и активности усмерени су ка грађењу система предшколског васпитања и образовања које ће бити доступно свој деци и отворено према породици, другим нивоима у систему образовања, локалној и широј друштвеној заједници“, рекла је државна секретарка Анамарија Вичек.

Помак у унапређивању предшколског васпитања и образовања остварен је кроз изградњу и реконструкцију објеката, као и јачањем капацитета професионалаца за примену новог приступа усмереног на учење кроз игру и квалитетне односе међу децом и одраслима. Такође, промовисан је значај учења на раном узрасту, а унапређивање у погледу инклузивности постигнуто је кроз грантове за подршку укључивању деце из осетљивих друштвених група.

Један од партнера Министарства просвете на овом пројекту је УНИЦЕФ у Србији, који је у сарадњи са Институтом за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду развио и реализовао програм подршке за примену новог приступа усмереног на учење кроз игру и квалитетне односе међу децом и одраслима. Према подацима Завршне студије о квалитету рада  предшколских установа, родитељи се осећају добродошлим и сматрају да је вртић добро место за децу у коме се подстиче и негује другарство, али је и место за грађење квалитетних односа деце различитих узраста, као и деце и одраслих.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији, Дејана Kостадинова, истакла је да једнак приступ квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању поставља основу за трансформативни пут образовања.

„Србија је ово препознала и дефинисала кроз своја стратешка опредељења и циљеве и кроз снажну посвећеност Владе. И видели смо позитивне ефекте тога. Применом иновативних реформи вођених новом програмском концепцијом, доприносимо томе да свако дете добије приступ квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању. Али има и изазова на чијем решавању је неопходно да даље заједнички радимо, што укључује и обезбеђивање услова за равноправно учешће деце из осетљивих друштвених група, посебно ромске и деце са сметњама у развоју. Оно што је потребно јесте даље системско деловање, будући да одржива реформа захтева јаке институције, мотивисане професионалце, међусекторску координацију и сарадњу”, изјавила је Деyана Kостадинова, директорка УНИЦЕФ-а у Србији.

Светска банка, заједно са Министарством просвете и УНИЦЕФ-ом подржава напоре Србије у унапређењу когнитивних вештина деце током раног узраста, што је кључ у изградњи људског капитала земље и продуктивности радне снаге.

‚‚Улагање у рани период образовања деце једна је од најпаметнијих ствари коју нека земља може да уради. То је инвестиција која доноси боље резултате у учењу, здравству и понашању за свако дете,’’ изјавио је Никола Понтара, директор Kанцеларије Светске банке за Србију. ‚‚Одушевљени смо што смо у могућности да побољшамо приступ квалитетном образовању у раном детињству и што су у процес укључени и наставници и породице, тако да се деца осећају оснажено, осећају да их други разумеју и осећају се слободно да уче активно и флексибилно у интерактивном окружењу.’’

Нова програмска концепција подржава учење деце у њима природним ситуацијама- свакодневним рутинама, игри и истраживању. За примену овог приступа, обучено је више од 95 одсто свих професионалаца запослених у јавним и приватним предшколским установама и основним школама, док су запослени у јавним установама добили подршку и кроз менторство и хоризонталну размену. Подједнако је значајна подршка повезивању са професионалцима из основног образовања кроз обуку „На заједничком путу учења” у циљу обезбеђивања континуитета подршке деци и породицама.

Фотографије можете погледати овде.