22. март. 2024

ОПРЕМЉЕНО 3 ВАСПИТНE СОБE У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,БАЈКА“ У ИВАЊИЦИ

У оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете, из зајма Светске Банке, опремљене су 2 васпитне собе и једна јаслена соба у Предшколској установи ,,Бајка“ из Ивањице.

ПУ ,,Бајка“ Ивањица обавља васпитно образовни рад у континуитету више од четрдесет година, од основања 1981. године у објекту који је изграђен исте године.

У радној 2023/2024 уписано је укупно 254 деце, 236 деце у целодневни и 18 деце у полудневни боравак. Установа се у последњих неколико година суочава са недостатком простора за боравак деце. Број новорођене деце се повећава из године у годину а самим тим и све веће интересовање за упис у вртић. На последњем конкурсу за упис у вртић остало је 40-oро деце јасленог узраста на листи чекања.

Током деценија рада установа је у складу са својим могућностима и кроз учествовање у различитим пројектима реновирана, вршене су адаптације, проширивани су капацитети за пријем деце. У последњих десет година Општина Ивањица се суочила и са две велике поплаве које нису заобишле вртић. Реконструкцијом постојећег објекта, у сарaдњи са оснивачем 2023. године извршено је реновирање купљеног објекта тј. пренамена за потребе вртића и том приликом било је неопходно опремити намештајем две васпитне и једну јаслену групу као и вишенаменски хол, који задовољава све прописане стандарде.

Значај реализације пројекта Министарства просвете “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” којим су опремљене васпитне собе у Установи је изузетно велики јер тиме заједнички обезбеђујемо, за свако дете које похађа установу, квалитетне услове, здрав простор и окружење, а све у циљу развоја духа и тела, образовања, напретка, самим тим срећнијег детињства и најбоље основе за будућност.

Укупно три собе у објекту “Бајка” комплетно су опремљене намештајем, дидактичким материјалом и играчкама који су у свему у складу са потребама и узрастом деце која похађају одговарајућу васпитну групу.  

С обзиром да је у новоотворени објекат примљено седамдесеторо деце, самим тим  смањен је и број деце на листи чекања. Овим пројектом побољшани су услови рада, који доприносе добробити деце.

У последње време Установа је добијала подршку од Министарства просвете у виду намештаја, дидактичког материјала и ИКТ-а.

Фотографије можете погледати овде.