22. април. 2024

АДАПТИРАНЕ И ОПРЕМЉЕНЕ 3 РАДНЕ СОБE У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ИЗ ЗРЕЊАНИНА

Давне 1858. године, на простору данашњег града Зрењанина, је основано прво организовано забавиште, док је савремена предшколска установа основана 1990. године.

Данас, у Предшколској установи из Зрењанина програм васпитно-образовног рада, неге, здравствено-превентивне заштите, социјалног рада и исхране деце узраста од 6 месеци до поласка у школу се изводи у 20 објеката. У радној 2023/2024. години уписано је укупно 2655 деце распоређених у 117 васпитних група. У свом саставу установа има још један објекат Управну зграду као и једну групу на дечјем одељењу зрењанинске болнице.

За квалитетно остваривање васпитно-образовног рада, ради се на обезбеђивању средстава за адаптирање простора као и опремању вртића намештајем, дидактичким средствима, играчкама, различитим реквизитима, средствима за експерименте, аудиовизуелним средствима,  литературом, ИКТ опремом… Средства за адаптацију и опремање се реализују уз помоћ средстава локалне заједнице, израдом дидактичких средстава у вртићима у којима учествују заједно деца, васпитачи, родитељи и стручњаци из локалне заједнице, као и реализацијом бројних пројеката

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете уз помоћ Светске банке, адаптиране су и опремљене 3 радне собе. У вртићу „Звончица” су адаптиране и опремљене 2 радне собе за децу јасленог узраста, а у вртићу „Дечја радост” једна радна соба за децу вртићког узраста.

Адаптација простора се односила на кречење, замену, поправку и хобловање паркета, фарбање радијатора и монтажу ЛЕД панела. Радне собе су опремљене најсавременијим намештајем, дидактичким средствима, играчкама, сликовницама и књигама као и другим материјалима потребним за васпитно-образовни рад. На овај начин је створена средина која омогућава деци да расту и разијају се у сигурном и подстицајном окружењу, која им омогућава да истражују, да се играју и уче са својим вршњацима.

Значај реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” којим су адаптиране и опремљене радне собе у Предшколској установи из Зрењанина је изузетно велики, јер на овај начин унапређујемо квалитет рада, повећавамо обухват деце, обезбеђујемо доступност предшколских услуга и стварамо једнаке могућности за учење и развој све деце.

Фотографије можете погледати овде.