25. април. 2024

АДАПТИРАНЕ И ОПРЕМЉЕНЕ 4 РАДНЕ СОБE У СЕЛИМА СВРАЧКОВЦИ И ПРАЊАНИ ПРИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „СУНЦЕ“ ИЗ ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА

Први трагови о организованим облицима рада са децом предшколског узраста датирају из 1930. године, када је при овдашњој Основној школи основано Забавиште. Озбиљнији и организованији рад почиње 6. септембра 1966. године, када са радом почиње Забавиште при Првој основној школи и континуирано организовано предшколско васпитање и образовање у Горњем Милановцу. Коначно, Скупштина општине Горњи Милановац је 1972. године донела решење о оснивању „Установе за чување и негу, васпитање и образовање деце, обезбеђење продуженог боравка, смештаја и пружања других облика помоћи ученицима основних школа“, под називом „Миша Лазић“.

Од свог оснивања Установа је радила у неадекватном простору при ОШ „Краљ Александар I“ до изградње првог објекта 1972. године. Друга организациона јединица, односно објекат II изграђен је 1979. године. Објекат III је изграђен 1981. године, а Анекс објекта I 1984. године. Од 1. октобра 2008. године формирана је радна јединица Објекат IV, адаптацијом простора тзв. „Боравак“ при ОШ „Момчило Настасијевић“. Предшколско образовање на Руднику реализује се у објекту који је грађен 1971. године у склопу ОШ „Арсеније Лома“ Рудник. У Прањанима систем предшколског образовања је почео да функицонише 01.10.2002. године и користио се простор ОШ „Иво Андрић“, а од 18.01.2010. године објекат вртића у Прањанима ради у новом адаптираном простору.  

Васпитно образовни рад са децом организује се у групама јасленог узраста од 1-2 и од 2-3 године, као и васпитним групама од 3–5,5 година, као и мешовите групе од 1-3 године и од 3 године до поласка на припремни предшколски програм. Припремни предшколски програм је део редовног програма Установе (5,5 – 6,5 година) у целодневном или четворочасовном трајању. Радне јединице су комбинованог карактера (јасле и вртић), осим објеката на Руднику у којем је формирана мешовита група и друга група на припремном предшколском програму и објекта IV који је намењен искључиво деци припремног предшколског узраста. Укупан број деце смештене у вртићу је 1320.

За квалитетно остваривање васпитно-образовног рада, ради се на обезбеђивању средстава за адаптирање простора као и опремању вртића намештајем, дидактичким средствима, играчкама, различитим реквизитима, средствима за експерименте, аудиовизуелним средствима, литературом, ИКТ опремом… Средства за адаптацију и опремање се реализују уз помоћ средстава локалне заједнице, израдом дидактичких средстава у вртићима у којима учествују заједно деца, васпитачи, родитељи и стручњаци из локалне заједнице, као и реализацијом бројних пројеката.

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете уз помоћ Светске банке, адаптиране су и опремљене 4 радне собе. У вртићу у Прањанима су адаптиране и опремљене 2 радне собе за децу  узраста од 3 године до поласка у школу и 1 соба за децу јасленог узраста, док је у објекту при ОШ у Сврачковцима адаптирана једна васпитна соба.

Адаптација простора се односила на кречење, замену, поправку и хобловање паркета, фарбање радијатора и монтажу ЛЕД панела. У Прањанима је замењена столарија у поменуте три собе. Радне собе су опремљене најсавременијим намештајем, дидактичким средствима, играчкама, сликовницама и књигама као и другим материјалима потребним за васпитно-образовни рад. На овај начин је створена средина која омогућава деци да расту и развијају се у сигурном и подстицајном окружењу, која им омогућава да истражују, да се играју и уче са својим вршњацима.

Значај реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” којим су адаптиране и опремљене радне собе у Предшколској установи „Сунце“ је изузетно велики, јер на овај начин унапређујемо квалитет рада, повећавамо обухват деце, обезбеђујемо доступност предшколских услуга и стварамо једнаке могућности за учење и развој све деце.

Фотографије можете погледати овде.