21. јун. 2024

НОВИ ЦИКЛУС РЕГИОНАЛНИХ САВЕТОВАЊА ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА И САВЕТНИКА СПОЉНИХ САРАДНИКА ИЗ СВИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА

У оквиру компоненте 2 пројекта Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Министарство је у сарадњи са Уницефом  организовало нови циклус регионалних стручних саветовања просветних саветника којима су се овом приликом прикључили и саветници-спољни сарадници (ССС) за предшколско васпитање и образовање (ПВО) из свих школских управа (ШУ).

Дводневна саветовања су планирана у циљу јачања капацитета ССС за пружање подршке за 25% предшколских установа (ПУ) у 2024. години, а у складу са Акционим планом (АП) за спровођење Стратегије развоја образовања 2020 – 2030. године.

Имајући у виду постојеће ресурсе и величину система ПВО, то је минималан број ПУ за које је планирана менторска подршка до краја 2024. године.

Саветовања, на којима је узело учешће око 120 просветних саветника и ССС су реализована  на 4 пункта у 2 термина:

25 – 26. априла 2024. године у Врњачкој Бањи (ШУ: Ужице, Чачак, Краљево, Крагујевац, и група Нови Пазар) и у Врању  (ШУ: Лесковац, Ниш, Крушевац, Јагодина и Зајечар);

9 – 10. маја 2024. године у  Београду  (ШУ: Београд, Ваљево и Пожаревац) и у Иригу (ШУ: Зрењанин, Сомбор и Нови Сад).

Како би се на самом саветовању најоптималније  искористили заједнички капацитети свих присутних, било је важно извршити одређене припремне радње на нивоу ШУ и на нивоу изабраних селектованих ПУ.

Просветни саветници на нивоу сваке ШУ су  имали задатак да се договоре које су то ПУ, чијим практичарима је приоритетно потребна подршка за даљу квалитетну примену Основа програма – Године узлета и унапређивање квалитета рада (а да број вртића улази у утврђених 25%).

Свака ШУ је имала аутономију при избору ПУ за које ће планирати менторску подршку, а у избор су укључени и ССС. Приликом селектовања ПУ, ШУ су узимале у обзир различиту дужину периода остваривања нове програмске концепције, величину предшколске установе (број објеката), да ли ПУ има стручног сарадника и одређене специфичности у функционисању ПУ.

С обзиром да се у свакој селектованој ПУ подршка планира за један објекат (вртић), директорима ПУ је прослеђен допис у вези са финалним избором конкретног објекта који ће  током 2024. године добити подршку.  У томе је помоћ требало да им пружи и  формат „личне карте“ ПУ/објекта који су добили из ШУ да што прецизније попуне, сагледавајући своје снаге, али и потребе.

Просветни саветници и ССС су „личну карту“ попуњену од стране ПУ донели на саветовање како би им током рада служила као полазиште у планирању аутентичне подршке за конкретну ПУ, одн. објекат. Такође су у планирању подршке на самом Саветовању, користили и Годишњи план рада и Развојни план конкретне установе (у електронском формату).

На саветовањима се радило на нивоу тимова ШУ (просветни саветници и ССС), да би се одмах након тога планирали даљи кораци до краја 2024. године, али и касније.

Током два дана саветовања, у подстицајној и радној атмосфери стваране су прилике за професионалну размену и заједничко учење свих присутних, што је допринело развијању аутентичног концепта менторске подршке за сваку ПУ – планирање активности и динамике планова менторске подршке у складу са потребама ПУ и ресурсима ШУ.

У припреми сценарија и вођењу Саветовања су учествовале колегинице из Министарства – Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада ШУ и Весна Шапоњић, самостални саветник у истом Одељењу.

Сви учесници саветовања су изразили задовољство након дводневног рада током којег су поред Одељења за координацију рада ШУ имали и подршку представника Пројекта и Уницефа.

Имајући у виду да је даља квалитетна примена програмске концепције и унапређивање квалитета рада комплексан, захтеван и дуготрајан процес у којем је потребна даља подршка практичарима у предшколским установама и након завршетка Пројекта, као веома значајна подршка препознаје се стручна и саветодавна подршка коју могу пружити просветни саветници уз саветнике – спољне сараднике за област ПВО.

Фотографије можете погледати овде.