21. јун. 2024

НОВИ ЦИКЛУС РЕГИОНАЛНИХ САВЕТОВАЊА ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА И САВЕТНИКА СПОЉНИХ САРАДНИКА ИЗ СВИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА