Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде.

Кроз видео обуку  Социјално емоционално учење деце предшколског узраста желимо да вам представимо концепт социјално- емоционалног учења и његове важности у креирању сигурног и подстицајног окружења за децу предшколског узраста.

Теме које се обрађују у овој обуци су:

  • Социјално-емоционални развој деце предшколског узраста
  • Шта је социјално-емоционално учење?
  • Зашто је социјално-емоционално учење важно?
  • Како у вртићу развијамо  стратегије за подршку социјално-емоционалном учењу?

Као подршку предшколским установама представљамо и Приручник: „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“ и нудимо питања за саморефлексију на индивидуалном и институционалном плану на наведене теме.

Видео обука Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста доступна је испод:

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке,доступан је овде.

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде.