Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде.

Видео обука  Подршка развоју социјално-емоционалног учења предшколске деце бави се разматрањем како да обезбедимо  услове да  се социјално-емоционално учење угради у свакодневну праксу у циљу креитања сигурног и  подстицајног окружења за развој и учење деце предшколског узраста.

Теме које се обрађују у овој обуци су:

  • Како креирамо окружење за учење у којем се сва деца осећају прихваћено и уважено  и у којем с радошћу уче једна од других и од одраслих
  • Како планиране ситуације учења, игру и животно практичне ситуације користимо у функцији подршке развоју социо-емоционалних компетенција деце
  • Како пружамо подршку родитељима  да заједно са нама подстичу социјално- емоционални развој деце, и у вртићу и у породичном окружењу.

Као подршку предшколским установама представљамо и Приручник; „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“ и нудимо питања за саморефлексију на индивидуалном и институционалном плану на наведене теме.

Видео обука Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста доступна је испод:

Стручни прилог Чек листа: социјално-емоционално учење из угла васпитача доступан је овде.

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке,доступан је овде.

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде.