Дигитални алати у функцији професионалног развоја

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде.

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

  • Професионални развој у дигитално доба;
  • Дигиталне компетенције васпитача и педагошка примена дигиталних алата;
  • Професионалне активности васпитача уз помоћ дигиталних алата;
  • Безбедност деце на интернету.

Као подршку предшколским установама припремили смо стручне материјале за преузимање

  1. Упутство за коришћење QR кодова
  2. Дигитални алати у функцији професионалног развоја  – линкови из видео обуке
  3. Коришћење фотографија и видео снимака деце на интернету – како можемо зашитити њихову приватност?

Такође, указујемо на приручник „Деца у дигиталном добу” као изванредан ресурс и нудимо питања за саморефлексију на индивидуалном и институционалном плану на наведене теме

Видео обука Дигитални алати у функцији професионалног развоја доступна је испод:

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је овде.

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде.