ПОДРШКА ДОБРОБИТИ И РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде.

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

  • Добробит деце – димензије, развој и подршка
  • Кризне ситуације, реакције на стрес и развој резилијентности
  • Системски приступ подршци добробити и резилијентности

Видео обука Дигитални алати у функцији професионалног развоја доступна је испод:

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је овде.

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде.