ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРУЖАЊЕМ ПОДРШКЕ И УСПОСТАВЉАЊЕМ ПРАВИЛА

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

1.Васпитање као индивидуална, породична и друштвена категорија

  • Смисао и циљеви васпитања
  • Комуникација као интегрални део васпитања
  • Васпитни стилови и њихови утицаји на децу

2. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

  • Зашто су деци важни љубав, топлина и подршка
  • Зашто је кажњавање неприхватљив васпитни поступак
  • Како успоставити правила која су смислена за дете и обезбедити њихово поштовање
  • Инспиративне васпитне праксе из вртића

Видео обука Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила доступна је испод:

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је овде. 

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде.