ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за предшколске установе можете преузети овде

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

  1. Јединственост сваке породице у односу на осетљивост
  2. Потребе осетљивих породица и начини подршке
  3. Нивои подршке породицама
  4. Мотивација и доживљај компетентности васпитача за рад са породицама из осетљивих група

Као подршку предшколским установама припремили смо стручни материјал за преузимање:

Видео обука Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група доступна је испод:

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је овде

Извештај о реализацији активности интерног стручног усавршавања попуњава се за предшколску установу, доступан је овде