Године узлета

Како се породица укључује у програм вртића?

Како учимо?

Зашто је важан простор у вртићу?

Зашто идемо напоље?

Шта ради васпитач и зашто је важан?

Шта носимо у школу?

Зашто се играмо?